دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست برنامه ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی؛ نشریه شماره 502)(انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ 89/00/69- 89/00/70

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی (1389)

کاربران آنلاین :0