دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مولدین فتوولتائیک و شبکه‌های توزیع برق: اثرات متقابل، چالش‌ها و راهکارها (1393)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای ولتاژ در پستهای فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هادی های خطوط انتقال نیرو (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست های فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب در پست های فشار قوی (LVAC) (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های خطوط انتقال نیرو (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست های فشار قوی (1388)

کاربران آنلاین :0