دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هادی های خطوط انتقال نیرو (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های خطوط انتقال نیرو (1389)

کاربران آنلاین :0