دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هادی های خطوط انتقال نیرو (1389)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :TA368 ‭/فلا88 ش.427
عنوان :مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هادی های خطوط انتقال نیرو
تکرار نام مولف :معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی. وزارت نیرو، شرکت توانیر، طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت برق
ناشر:تهران : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی
سال نشر :1389
فروست :معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی؛ نشریه 427)(انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
عنوان قراردادی : ایران. ریاست جمهوری. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی
صفحه شمار:
ویژگی :جدول، نمودار
یادداشتمربوط به بخشنامه شماره 100/21113 مورخ: 1387/3/7
موضوع‌ها :اصفا
هادیهای برقی - استانداردها ؛ برق - خطوط - استانداردها ؛ برق(فشار قوی)- ابزار و وسایل - استانداردها ؛ برق نیرو - توزیع ؛ برق نیرو - انتقال
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=8181
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
7340TA368‭ /فلا88 ش.427 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7341TA368‭ /فلا88 ش.427 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
7342TA368‭ /فلا88 ش.427 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7343TA368‭ /فلا88 ش.427 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7643TA368‭ /فلا88 ش.427 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7644TA368‭ /فلا88 ش.427 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7645TA368‭ /فلا88 ش.427 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7646TA368‭ /فلا88 ش.427 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7647TA368‭ /فلا88 ش.427 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0