دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،دفتر نظام فنی اجرایی؛ نشریه شماره 408)(انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ 88/00/8 - 88/00/9

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای ولتاژ در پستهای فشار قوی (1388)

کاربران آنلاین :0