دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال انتخاب محل پست (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب در پست های فشار قوی (LVAC) (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پستهای فشار قوی (1389)

کاربران آنلاین :0