دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست های فشار قوی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوائی انتقال نیرو (1389) / ^ aعنوان
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال شینه و هادی ها در پست های فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو (1388)

کاربران آنلاین :0