دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شورای عالی توسعه قضایی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ادله الکترونیکی (1383) / گاتن ، آلن، نویسنده
جرایم سایبر =Cyber crimes (1383) / دی آنجلیز ، جینا (1971)، نویسنده

کاربران آنلاین :0