دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: شورای عالی توسعه قضایی: شورای عالی اطلاعرسانی، دبیرخانه

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ادله الکترونیکی (1383) / گاتن ، آلن، نویسنده
جرایم سایبر =Cyber crimes (1383) / دی آنجلیز ، جینا (1971)، نویسنده

کاربران آنلاین :0