دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : اردشیر گویری

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تجزیه و تحلیل مدارهای ترانزیستوری (1363) / گرونر ، آلفرد، نویسنده
مهندسی گرما خورشیدی (1364) / لاند ، پیتر، نویسنده

کاربران آنلاین :0