دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمدرئوف زهتابیان شهریاری (1365)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار (1) هیت- کمرلی- دوربن (1389) / هادیان امرئی ، محمدرضا، نویسنده
تشریح کامل مسایل مدارهای میکروالکترونیک سدرا- اسمیت (1389) / زهتابیان شهریاری ، محمدرئوف (1365)، نویسنده

کاربران آنلاین :0