دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: به‌آوران

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار (1) هیت- کمرلی- دوربن (1389) / هادیان امرئی ، محمدرضا، نویسنده
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار (2) بر اساس تالیف هیت - کمرلی - دوربن تشریح کامل مسائل کتاب منطبق بر آخرین ویراست (1389) / محسنیان ، محمدحسین (1333)، نویسنده
تفسیر استاندارد 2800ایران (1389) / علیرضایی ، مهدی (1362)
آموزش طلایی بازیابی اطلاعات از بین رفته (1389) / مفاخری ، موسی (1363 -)

کاربران آنلاین :0