دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Peter Norton (1943)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Inside the IBM PC and PS/2 (c1990) / Norton ، Peter (1943)، نویسنده
Inside the IBM PC (1986) / Norton ، Peter (1943)، نویسنده
Peter Norton's Windows 3.1 power programming techniques (1992) / Norton ، Peter (1943)، نویسنده
Peter Norton’s DOS guide (c1989) / Norton ، Peter (1943)، نویسنده
Peter Norton’s upgrading and repairing PCs (c1997) / Norton ، Peter (1943)، نویسنده
The hard disk companion (1988) / Norton ، Peter (1943)، نویسنده
The Peter Norton programmer 's guide to the IBM PC (1985) / Norton ، Peter (1943)، نویسنده

کاربران آنلاین :0