دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : A. (Ali) Kaveh (1948)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Advances in Metaheuristic Algorithms for Optimal Design of Structures (2017) / Kaveh ، A. (Ali) (1948)، نویسنده
Applications of Metaheuristic Optimization Algorithms in Civil Engineering (2017) / Kaveh ، A. (Ali) (1948)، نویسنده
Optimal structural analysis (c2006) / Kaveh ، A. (Ali) (1948)، نویسنده

کاربران آنلاین :0