دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: John Wiley ; Baldock, Hertforshire ; Research Studies Press

واقع در: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Optimal structural analysis (c2006) / Kaveh ، A. (Ali) (1948)، نویسنده

کاربران آنلاین :0