دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمدابراهیم ابراهیمی (1345)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
کاربیدها: فرایندهای ساخت، خواص، و کاربردها (1385) / عبادزاده ، تورج (1341 -)
خواص مکانیکی مواد (1386) / ابراهیمی ، محمدابراهیم (1345)، نویسنده
سنتز و روش ساخت مواد نانوساختار (1385) / ابراهیمی ، محمدابراهیم (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :0