دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : اسرافیل بشارت (1345)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
عملیات حرارتی (سخت‌کاری القایی (1391) / هیمبو ، ریچارد ای
عملیات حرارتی (نیترایدینگ و نیتروکربورایزینگ (1390) / بشارت ، اسرافیل (1345)
عملیات حرارتی کاربردی (1394) / دوست ، جان ال
عملیات حرارتی: کربورایزینگ حرارتی (1391) / پریش ، جفری (1933- م)
عملیات حرارتی (سخت‌کاری القایی) (1391) / هیمبو ، ریچارد ای، نویسنده

کاربران آنلاین :0