دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TN751

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول عملیات حرارتی فولادها (1377) / طاهری ، مهدی، نویسنده
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها (1380) / گلعذار ، محمدعلی (1329)، نویسنده
عملیات حرارتی (نیترایدینگ و نیتروکربورایزینگ (1390) / بشارت ، اسرافیل (1345)
Steels (2000) / Krauss ، George، نویسنده
اصول عملیات حرارتی فولادها (1368) / طاهری ، مهدی، نویسنده
راهنمای عملیات حرارتی فولادها (1368) / آنتروایزر ، پل (1981- 1916)، نویسنده
مبانی و کاربردهای عملیات حرارتی فولادها (1392) / سجادی ، عبدالکریم (1341 -)، نویسنده
کاربرد و عملیات حرارتی فولادها (1366) / کامنیچنی ، یوسیف سالامونوویچ، نویسنده

کاربران آنلاین :0