دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : اندرو اس تننباوم

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستم های توزیع شده (اصول و الگوها) (1386) / تننباوم ، اندرو اس، نویسنده

کاربران آنلاین :0