دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مارتن وان استین

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستم های توزیع شده (اصول و الگوها) (1386) / تننباوم ، اندرو اس، نویسنده
سیستم های توزیعی (1393) / تانن باوم ، اندرو س، نویسنده

کاربران آنلاین :0