دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نرگس منعمی زاده

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آنالیز ظرفیت در کانال نقطه به نقطه دو طرفه گوسی با اطلاعات جانبی جزئی (1393) / منعمی زاده ، نرگس، نویسنده

کاربران آنلاین :13