دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : قوشه عابد هدتنی (1338)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
استخراج ویژگی برای سیستم بیومتریک اثرانگشت اسلپیان ولف با حذف مرحله تنظیم (1391) / معروضی ، ثمانه، نویسنده
آنالیز تئوری اطلاعاتی تعیین موقعیت کاربر در مخابرات بی‌سیم (1393) / قلی پور ، سودابه، نویسنده
آنالیز ظرفیت در کانال نقطه به نقطه دو طرفه گوسی با اطلاعات جانبی جزئی (1393) / منعمی زاده ، نرگس، نویسنده
آنالیز ظرفیت کانال های نوری فضای آزاد (1391) / اکبری دادا محله ، کبری، نویسنده
آنالیز مدل های کانالهای ازرمق افتادگی تک کاربره تک آنتی و ظرفیت آنها (1390) / فضیلت ، ویدا، نویسنده
بررسی تکنیکهای کاهش نسبت توان ماکزیمم به توان متوسط در سیستمهای مخابراتی متعامد فرکانسی (1394) / بهرا ، نسرین، نویسنده
بررسی روشهای یافتن طیف مبتنی بر انتخاب مدل در رادیوهای مبتنی بر شناخت (1390) / واحدیان گاهی ، محمد، نویسنده
بررسی کانال رله در مخابرات فوق باند پهن / علیجانی مرزونی ، سینا، نویسنده
بررسی گیرنده ها در مخابرات طیف گسترده (1390) / درویش شفیقی ، شاهین، نویسنده
بررسی یافتن طیف مبتنی بر روش‌های انتخاب مدل به منظور حل مشکل عدم قطعیت نویز (1390) / اقبالی اصلی ، محمد مهدی، نویسنده
تحلیل نویز فاز و بررسی روش های کاهش آن در نوسان‌سازهای سینوسی LC VCO (1389) / باغبان منش ، محمدرضا، نویسنده
تعداد بهینه ایستگاه‌‌های پایه‌ی همکار در شبکه MIMO (1389) / قاسم سلمرودی ، احمد علی، نویسنده
حد پایین ظرفیت کانال حذف BDC (1391) / عزیزی ، مریم، نویسنده
حذف نویز غیرگوسی بااستفاده ازتبدیل ویولت (1392) / شاهمرادی ، محسن، نویسنده
طیف‌یابی همکاری‌گرایانه مبتنی بر آنتروپی (1398) / ناصری ، آرزو، نویسنده

کاربران آنلاین :0