دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی روشهای یافتن طیف مبتنی بر انتخاب مدل در رادیوهای مبتنی بر شناخت (1390) / واحدیان گاهی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهواحدیان گاهی ، محمد، نویسنده
عنوان :بررسی روشهای یافتن طیف مبتنی بر انتخاب مدل در رادیوهای مبتنی بر شناخت
تکرار نام مولف :محمد واحدیان درگاهی
سال نشر :1390
صفحه شمار:131ص
شناسه افزوده :عابد هدتنی ، قوشه (1338)، استاد راهنما
چکیده :چکیده
در این پایان‌نامه با بررسی رادیوی مبتنی برشناخت به عنوان سیستمی که باعث افزایش راندمان در استفاده از طیف می‌شود مروری بر روشهای یافتن طیف بویژه آشکارسازی انرژی صورت می گیرد. با توجه به مشکل عدم قطعیت نویز که آشکارساز انرژی را در تخمین توان نویز در فرایند یافتن طیف دچار مشکل می‌کند، در این جا دو مجموعه روش برخاسته از دو دیدگاه نسبت به این مشکل، مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد. در دیدگاه اول هدف کاهش اثر تخریبی عدم قطعیت نویز در عملکرد آشکارساز انرژی است بدین معنی که همچنان مسئله عدم قعطیت نویز در فرایند آشکارسازی وجود دارد فقط با تکنیک‌هایی که به اجمال در این پایان نامه به آنها اشاره خواهد شد تاثیر این مشکل بر روی راندمان یافتن طیف کاهش پیدا کرده است. در دیدگاه دوم هدف بهبود عملکرد آشکارسازی و غلبه بر مشکل عدم قطعیت نویز است. به تعبیر دیگر روشهایی بررسی می‌شود که نیازی به تخمین توان نویز در آنها وجود ندارد و از این رو دیگر در فرایند آشکارسازی مسئله عدم قطعیت نویز دخالت ندارد. در نتیجه در چنین روشهایی‌، به جهت آنکه دیگر مسئله عدم قطعیت نویز مشکل ساز نخواهد بود مسائلی چون کاهش حجم محاسبات و همچنین بالا بردن دقت سیستم در آشکارسازی درست طیف نقش اصلی را در ارزیابی و مقایسه این گونه روشها ایفا می‌کنند. در همین راستا بسیاری از محققین در دهه اخیر با بهره گیری از معیارهای تئوری اطلاعات به دنبال بهبود کارایی سیستمهای رادیوی مبتنی بر شناخت در وظیفه یافتن طیف بوده‌اند که در این پایان‌نامه به تحلیل دو معیار پرکاربرد، و نحوه بکارگیری آنها در رادیوهای مبتنی بر شناخت خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: رادیوی مبتنی بر شناخت، یافتن طیف، آشکارساز انرژی، انتخاب مدل
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14198
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
92پ92پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :13