دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حذف نویز غیرگوسی بااستفاده ازتبدیل ویولت (1392) / شاهمرادی ، محسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشاهمرادی ، محسن، نویسنده
عنوان :حذف نویز غیرگوسی بااستفاده ازتبدیل ویولت
تکرار نام مولف :محسن شاهمرادی
سال نشر :1392
صفحه شمار:68ص
شناسه افزوده :عابد هدتنی ، قوشه (1338)، استاد راهنما
چکیده :چکیده
حذف نویز غیرگوسی بااستفاده از تبدیل ویولت

این پایان نامه در جهت استفاده از روشی بهتر برای کاهش نویز از سیگنال های دریافتی در پردازش سیگنال های دیجیتال نگاشته شده ودر آن سعی شده است که بعد از بیان راه کارهای پیشین در کار های مشابه به اراﺋه یک روش بهتر برای کاهش نویز پرداخته شود.هدف اصلی این پایان نامه حذف نویز های غیرگوسی است که معمولا کمتر مورد توجه هستند چراکه کار با آنها دارای پیچیدگی هایی هست. برای نیل به هدف مورد نظر از تبدیل ویولت استفاده می کنیم که ویژگی های آن مارا کمک خواهد کرد. البته از تبدیل ویولت استفاده های زیادی می شود وبرای کاهش نویز هم کارهای زیادی با آن شده ،اما مشکل اصلی کار با نویز غیر گوسی است.مشکل دیگر بدست آوردن ضرایب یا به عبارتی تخمین آن است که روش های متداول ،من جمله استفاده از تخمینMSEو روش آستانه گذاری بیان می شود وروش پیشنهادی نیز به تفصیل بیان خواهدشد و ویژگی های آن نیز گفته می شود.

واژه‌های کلیدی:تبدیل ویولت-حذف نویز-نویزغیرگوسی-تخمین
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14218
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
136پ136پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :16