دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : قوشه عابد هدتنی (1338)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مدلسازی تداخل در شبکه های بی سیم (1392) / مالدار ، محب علی، نویسنده
نرخ قابل حصول و احتمال وقفه کانال ازرمق افتادگی رایلی با ورودی وابسته به اطلاعات جانبی جزئی در فرستنده (1394) / سلیمانی رودی ، فرزانه، نویسنده
نظریه اصولی مدارهای الکتریکی (خطی و غیرخطی) (1387) / عابد هدتنی ، قوشه (1338)، نویسنده
واترمارکینگ برگشت پذیر تصویر (1389) / کوشاراد ، سیمین، نویسنده
پیاده سازی مداری پردازشگر FFT 16 نقطه ای آنالوگ در گیرنده-های OFDM (1390) / مختاریان شرجین ، نسرین، نویسنده
کانال نمایی (1392) / صفایی ، معصومه، نویسنده
کدینگ برای رسیدن به تعدیل بهینه نرخ و تنوع در کانال تک کاربره چند آنتنی (1390) / نادری پور ، جواد، نویسنده

کاربران آنلاین :14