دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

آنالیز مدل های کانالهای ازرمق افتادگی تک کاربره تک آنتی و ظرفیت آنها (1390) / فضیلت ، ویدا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفضیلت ، ویدا، نویسنده
عنوان :آنالیز مدل های کانالهای ازرمق افتادگی تک کاربره تک آنتی و ظرفیت آنها
تکرار نام مولف :ویدا فضیلت
سال نشر :1390
صفحه شمار:61ص
شناسه افزوده :عابد هدتنی ، قوشه (1338)، استاد راهنما
چکیده :چکیده
در این پایان نامه کانالهای ازرمق افتادگی مرکب را که در آن پدیده سایه و ازرمق‌افتادگی چندمسیره همزمان با هم اتفاق می‌افتد مورد بررسی قرار می‌دهیم. توزیع های احتمالاتی ناکاگامی، رایلی، رایس به خوبی می‌توانند ازرمق افتادگی چند مسیره را مدل کنند و پدیده سایه را نیز عموما با توزیع نرمال لگاریتمی ‌مدل می‌کنند. تلاش هایی در مدل کردن همزمان ازرمق‌افتادگی و سایه با استفاده از توزیع رایلی- نرمال لگاریتمی ‌یا توزیع سوزکی صورت گرفته است ولی با استفاده از چنین توزیع هایی، نمی‌توان عبارت شکل بسته ای از تابع چگالی احتمال سیگنال دریافتی بدست آورد و از این رو محاسبه معیارهایی چون نسبت خطای بیت و احتمال وقفه و ظرفیت وقفه را مشکل می‌سازد. به عنوان جایگزینی برای مدل نرمال لگاریتمی‌، استفاده از توزیع گاما برای مدل کردن ازرمق‌افتادگی مقیاس بزرگ پیشنهاد شده است. نتایج عددی و همینطور شبیه سازی هایی که در این پایان‌نامه صورت گرفته است نشان می‌دهد که این توزیع به خوبی می‌تواند توزیع نرمال لگاریتمی را تقریب بزند. اگر از توزیع گاما در مدل کردن توزیع ناکاگامی‌استفاده کنیم می توانیم به یک عبارت شکل بسته برای تابع چگالی احتمال ازرمق‌افتادگی مرکب که به مدل تعمیم یافته K شناخته شده است دست یابیم. با این حال، بیشتر مشتقاتی که از PDF تعمیم یافته-K استفاده می کنند کم و بیش با پیچیدگی های محاسباتی و تحلیلی روبرو هستند.با توجه به این موضوع، در این پایان نامه، با استناد به نوشته های موجود، تقریبی از PDF تعمیم یافته-K نیز با استفاده از PDF گاما معرفی شده است که برای تقریب از روش تطبیق ممان استفاده می¬کند. به موجب آن می‌توان شکل نرم‌تری از یک عبارت ریاضی در نوشته ها معرفی کرد که از تطبیق اولین دو ممان مثبت بدست می آید و می‌تواند بر محدودیت های تحلیلی و یا نتایج عددی ناشی از تطبیق ممان مرتبه بالاتر غلبه کند. از این تقریب ها، در ارائه عبارات شکل بسته ای برای معیارهای مهمی چون ظرفیت وقفه، احتمال وقفه و نسبت خطای بیت استفاده می شود که در تحلیل عملکرد سیستم های مخابراتی بکار می رود. نتایج شبیه سازی انجام شده در این پایان نامه صحت و تقریب خوب این روشهای تقریب زننده را تایید می‌کند.

کلمات کلیدی : ازرمق افتادگی، سایه، ازرمق افتادگی مرکب، توزیع نرمال لگاریتمی، توزیع گاما، تطبیق ممان، ظرفیت وقفه
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14213
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
128پ128پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :13