دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : منا اسماعیل زاده خاری

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آنالیز ظرفیت و احتمال وقفه در مخابرات با نورمرئی در محیط داخلی (1396) / اسماعیل زاده خاری ، منا، نویسنده

کاربران آنلاین :0