دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : قوشه عابدهدتنی (1338)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آنالیز ظرفیت و احتمال وقفه در مخابرات با نورمرئی در محیط داخلی (1396) / اسماعیل زاده خاری ، منا، نویسنده
آنالیز نسبت حامل به تداخل (C/I) درسیستم سلولی شاتگان بادرنظرگرفتن توزیع عمومی تر پدیده سایه افکنی (1392) / خدادوست ، علی محمد، نویسنده
کانال رله دو پرشی ثانویه (1396) / دارابی ، الناز، نویسنده
نظریه اصولی مدارهای الکتریکی (خطی و غیرخطی) (1379) / عابدهدتنی ، قوشه (1338)، نویسنده

کاربران آنلاین :0