دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

آنالیز نسبت حامل به تداخل (C/I) درسیستم سلولی شاتگان بادرنظرگرفتن توزیع عمومی تر پدیده سایه افکنی (1392) / خدادوست ، علی محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخدادوست ، علی محمد، نویسنده
عنوان :آنالیز نسبت حامل به تداخل (C/I) درسیستم سلولی شاتگان بادرنظرگرفتن توزیع عمومی تر پدیده سایه افکنی
تکرار نام مولف :علی محمد خدادوست
سال نشر :1392
صفحه شمار:30ص
شناسه افزوده :عابدهدتنی ، قوشه (1338)، استاد راهنما
چکیده :چکیده :
در این پایان نامه به آنالیز نسبت حامل به تداخل (C/I)درسیستم سلولی شاتگان با درنظر گرفتن توزیع عمومی تر و عملی تر پدیده سایه افکنی میپردازیم. سیستم سلولی شاتگان سیستمی است که توزیع مکانی ایستگاه های پایه یک فرآیند پواسان می باشد. در پژوهش های قبلی که در مورد آنالیز نسبت حامل به تداخل (C/I)سیستم سلولی شاتگان صورت گرفته است٬ مسیرهای ارتباطی بین ایستگاههای پایه و موبایل مستقل از هم در نظر گرفته شده است.اما میدانیم که در واقعیت بین مسیرهای دارای سایه افکنی وابستگی وجود دارد. ما با در نظر گرفتن این وابستگی٬به آنالیز نسبت حامل به تداخل (C/I)سیستم سلولی شاتگان میپردازیم و سپس تابع توزیع(C/I) را بدست می آوریم ودرنهایت با استفاده از محاسبات عددی به این نتیجه می رسیم که درنظر گرفتن وابستگی بین مسیرها ٬در عملکرد سیستم سلولی تفاوتی ایجاد نمیکند
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14173
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
64پ64پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0