دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شکیب شایسته

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آشکار سازی سیگنال آشوب با استفاده از فیلتر وفقی (1392) / شایسته ، شکیب، نویسنده

کاربران آنلاین :0