دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : وحید اسدپور (1355)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آشکار سازی سیگنال آشوب با استفاده از فیلتر وفقی (1392) / شایسته ، شکیب، نویسنده
آشکارسازی سیگنال های آشوبگون با استفاده از الگوریتم کالمن (1392) / کجوری ، بهنام، نویسنده
بررسی انواع حملات در واترمارکینگ تصاویر دیجیتال (1390) / فرخاری ، حامد، نویسنده
بهبود CMRR در تقویت کننده بیوسیگنال (1392) / میرزایی بافتی ، صابر، نویسنده
بهینه سازی تکاملی واترمارکینگ تصاویردیجیتال برمبنای DWT-SVD (1390) / فلاح ، مهشید، نویسنده
تشخیص حروف دست نویس فارسی با استفاده از شبکه تابع پایه شعاعی (1391) / حافظ ، سید محمد رضا، نویسنده
تشخیص لبه های تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع مورچه ها (1388) / راهبی ، جواد، نویسنده
حذف تداخل باند باریک در سیستم طیف گسترده CDMA با استفاده از الگوریتم HMM-KF (1388) / نیکان ، سوده، نویسنده
سیستم های مخابرات طیف گستردهCDMA (1390) / بستانی ، محمدرضا، نویسنده
شبیه سازی فیلتر بیضوی درجه 3 با تکنیک سوییچ کننده جریان(switched current) (1388) / هاتفی نسب ، سیده سمیه، نویسنده
طراحی دمدولاتور مدولاسیون پارامتر آشوبگون با استفاده از Hybrid EKF-HMM Design of Chaotic Parameter Modulation Demodulator using Hybrid EKF-HMM (1389) / فرجاد پزشک ، نسترن، نویسنده
طراحی سیستم خودران برای کاربرد در ITS: تشخیص سلامت و کنترل مقید و مقاوم (1398) / تبادکانی اول ، سید سروش، نویسنده
طراحی و شبیه سازی سیستم رسانش دارویی قابل کاشت بااستفاده از تکنولوژی BIO MEMS (1394) / مالکی ، محمد جواد، نویسنده
متعادل سازی فیدبک تصمیمی نظارت شده برای کانال های غیر خطی با استفاده از شبکه عصبی خودبازگشتی (1389) / عسگریانی ، حامد، نویسنده
مخابرات آشوب گون باند فوق پهن (1388-89) / گلابی ، حسن، نویسنده

کاربران آنلاین :0