دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

طراحی دمدولاتور مدولاسیون پارامتر آشوبگون با استفاده از Hybrid EKF-HMM Design of Chaotic Parameter Modulation Demodulator using Hybrid EKF-HMM (1389) / فرجاد پزشک ، نسترن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفرجاد پزشک ، نسترن، نویسنده
عنوان :طراحی دمدولاتور مدولاسیون پارامتر آشوبگون با استفاده از Hybrid EKF-HMM Design of Chaotic Parameter Modulation Demodulator using Hybrid EKF-HMM
تکرار نام مولف :نسترن فرجادپزشک
سال نشر :1389
صفحه شمار:91ص
شناسه افزوده :اسدپور ، وحید (1355)، استاد راهنما
چکیده :چکیده
مدولاسیون آشوبگون یکی از کاربردهای قابل توجه پدیده آشوب در مخابرات می باشد. سیگنال های آشوبگون، نامنظم، نامتناوب، ناهمبسته، پهن باند و غیر قابل پیش بینی در زمان هستند. این خصوصیات منطبق با خواص سیگنال های کاربردی در سیستم های مخابراتی است.
مدولاسیون آشوبگون تکنولوژی جدیدی است که در آن از سیستم دینامیکی آشوبگون به عنوان مدوله کننده سیگنال اطلاعات استفاده می شود و سیگنال ارسالی در پارامتر دوشاخگی سیستم دینامیکی ذخیره می شود. با کنترل این پارامتر در ناحیه آشوبگون، سیگنال پهن باند مدوله شده به عنوان سیگنال ارسالی در نظرگرفته می شود. این سیستم نیازمند به گیرنده ای است که قادر به تخمین صحیح پارامتر آشوبگون باشد. چگونگی روش تخمین پارامتر دو شاخگی سیسستم آشوبگون در محیط آلوده به نویز، نکته ای کلیدی در موفقیت این طرح است
در این پروژه، جهت آشکارسازی بهینه در مدولاسیون پارامتر آشوبگون، دمدولاتور جدیدی پیشنهاد شده است. جهت افزایش امنیت سیستم، اطلاعات باینری به پارامتر دو شاخگی نگاشت لجستیک نگاشت می شود. به علت رفتار دینامیکی سیستم، از فیلتر کالمن گسترش یافته و مدل مخفی مارکوف به عنوان دمدولاتور ترکیبی استفاده شده است. از فیلتر کالمن گسترش یافته به عنوان تخمین گر حالت استفاده شده است و مدل مخفی مارکوف با اختصاص احتمالی به هر نگاشت، محتمل ترین نگاشت را به عنوان نگاشت فعال انتخاب می کند. نتایج بدست آمده بیانگر این امر است که روش پیشنهادی بهبود قابل توجهی در نرخ خطای بیت و پیچیدگی محاسباتی فراهم می آورد. کاهش نرخ خطای بیت از 0.06 به 0.000001در کانال نامتغیر با زمان و از حدود 0.08 به 0.00001 در کانال متغیر با زمان در مقایسه با دمدولاتور فیلتر کالمن گسترش یافته مشاهده می گردد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14128
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
10پ10پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0