دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سید سروش تبادکانی اول

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
طراحی سیستم خودران برای کاربرد در ITS: تشخیص سلامت و کنترل مقید و مقاوم (1398) / تبادکانی اول ، سید سروش، نویسنده

کاربران آنلاین :0