دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نجمه اقبال

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
استحصال بیشینه توان در مزارع بادی با استفاده از روهش های شبکه عصبی (1396) / لطف آباد صادقی ، مسعود، نویسنده
آشکارسازی انسان و شناسایی وضعیت حرکتی آن به کمک یادگیری عمیق (1397) / علیائی طرقبه ، محمد حسن، نویسنده
افزایش سرعت الگوریتم ردیابی SRDCF (1396) / حسینی ، رضا، نویسنده
بهبود روش کنترلی DTFC در کنترل دور مقاوم موتور القایی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO و مشاهده گر مد لغزشی (1394) / محرر احمدی ، هاشم، نویسنده بازکردن سندpdf.pdf
تخمین بهینه ظرفیت باتری و برنامه ریزی برای شارژ باتری‌ها در سیستم‌های تجهیز‌شده به سلول خورشیدی و دارای خودرو برقی با مصارف خانگی (1394) / تقی زاده ، ابراهیم، نویسنده
تخمین زمان سفر با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق (1396) / غیرتی قاسم آبادی ، نسیم، نویسنده
تلفیق فیلتر کالمن بی اثر با روش افزوده در ردیابی اهداف با مانور با فرض شتاب نامعلوم در مختصات قطبی (1396) / میری ، دانیال، نویسنده
ردیابی نقطه توان ماکزیمم سیستم صد کیلووات خورشیدی به کمک شبکه ی عصبی، الگوریتم بهینه سازی ذرات وکنترلر MPC (1397) / بزنگانی ، فریده، نویسنده
رویکردی جدید برای آنالیز حادثه بر اساس معیارهای مرکزیت / رسولی عشق آباد ، جلال، نویسنده
طراحی سیستم خودران برای کاربرد در ITS: تشخیص سلامت و کنترل مقید و مقاوم (1398) / تبادکانی اول ، سید سروش، نویسنده
طراحی کنترل مقاوم ترکیبی برای سیستم تعلیق فعال خودرو (1397) / شعاع حسینی ، امیرحسین، نویسنده
ماکزیمم کردن توان خروجی فتوولتائیک تحت شرایط سایۀ جزئی با استفاده از آرایش منتقل شده (1395) / بیانی ، رضا، نویسنده
پیش‌بینی کوتاه مدت سرعت باد به کمک شبکه عصبی آموزش داده شده با الگوریتم GSA مبتنی بر ویژگی های استخراج شده (1394) / ساعدی ، مهناز، نویسنده
کنترل زمان بندی چراغ راهنمایی با استفاده از کنترل فازی و بهینه سازی آن توسط الگوریتم ژنتیک (1397) / چناری ، علی، نویسنده
کنترل سیستم تهویه مطبوع ساختمان های مقیاس بزرگ با روش کنترل پیش بین توزیع شده و اعمال استراتژی محدودیت تقاضا (1396) / صبوحی آبیز ، حمیده، نویسنده

کاربران آنلاین :0