دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بهینه سازی تکاملی واترمارکینگ تصاویردیجیتال برمبنای DWT-SVD (1390) / فلاح ، مهشید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفلاح ، مهشید، نویسنده
عنوان :بهینه سازی تکاملی واترمارکینگ تصاویردیجیتال برمبنای DWT-SVD
تکرار نام مولف :مهشیدفلاح
سال نشر :1390
صفحه شمار:63ص
شناسه افزوده :اسدپور ، وحید (1355)، استاد راهنما
چکیده :چکیده

در دوران کنونی به علت استفاده گسترده ازاطلاعات چندرسانه ای دیجیتال روش های جعل این اسناد نیزگسترش یافته است. ازطرفی تامین امکاناتی ازجمله حق کپی و حق مالکیت این سرویس ها به خصوص برای ارائه دهندگان آنها اهمیت بسیاری پیداکرده است. ازاین رو واترمارکینگ به عنوان راهکاری برای تامین این گونه حقوق معرفی شده و کاربردهای آن ذکر شده است بدین صورت که اطلاعاتی را به صورت مستقیم در داخل داده های چندرسانه ای تعبیه و جاسازی می کنیم، به اطلاعات تعبیه شده واترمارک گفته می شود که بعدازاعمال حمله نیزمی بایست قابل آشکارسازی باشد، درصورتی که الگوریتم مقاوم به کاررفته باشد.
یک موضوع مهم در طراحی یک طرح واترمارکینگ مقاوم، به دست آوردن مصالح های مناسب بین مقاومت و شفافیت آن می باشد بطوریکه هدف یافتن ضرایب بهینه برای زیربازه های فرکانسی مختلف ازطیف فرکانسی تصویرمیزبان جهت جاسازی واترمارک است که منجربه شفافیت زیادتوام بامقاومت بالاشود.
دراین پروژه به ارائه دو مدل برای واترمارکینگ تصاویرخاکستری مبتنی بر DWT-SVD می پردازیم .درمدل اول بعدازگرفتن یک مرحله تبدیل ویولت، SVD رابه تصویراصلی وواترمارک اعمال کرده وواترمارک رادریک زیرباند پنهان می کنیم ودرمدل دوم بعدازگرفتن دو مرحله تبدیل ویولت، SVD رابه تصویراصلی وواترمارک اعمال کرده وواترمارک رادرزیربازه مورد نظر پنهان می کنیم. برای هردو مدل دوپارامتر PSNR و NC رابرای سنجش شفافیت ومقاومت محاسبه واز نظرمقداری مقایسه می کنیم وسپس به منظور بهینه سازی کردن ضرایب درفرایندجاسازی واترمارک ازالگوریتم ژنتیک استفاده نموده ایم. نتایج شبیه سازی نشان دهنده عملکرد مطلوب این روش ازلحاظ شفافیت و مقاومت دربرابر بعضی از حملات می باشد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14121
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0