دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حذف تداخل باند باریک در سیستم طیف گسترده CDMA با استفاده از الگوریتم HMM-KF (1388) / نیکان ، سوده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنیکان ، سوده، نویسنده
عنوان :حذف تداخل باند باریک در سیستم طیف گسترده CDMA با استفاده از الگوریتم HMM-KF
تکرار نام مولف :سوده نیکان
عنوان موازی :Narrow Band Interference Rejection in CDMA Using HMM-KF Algorithm
سال نشر :1388
صفحه شمار:102ص
شناسه افزوده :اسدپور ، وحید (1355)، استاد راهنما
چکیده :چکیده
در این کار تحقیقاتی یک فیلتر غیر خطی جدید به همراه یک تخمین زننده پارامتر، برای حذف تداخل باند باریک در سیستمهای دسترسی چندگانه با تخصیص کد(CDMA) نشان داده می شود. سیگنال نمونه برداری شده دریافتی بصورت مجموع سیگنال طیف گسترده (مدل شده با یک رشته مارکوف حالت محدود مدل می شود)، تداخل باند باریک (مدل شده بصورت یک فرآیند گوسی خود بازگشتی) و نویز مشاهده (مدل شده بصورت یک فرآیند گوسی سفید با میانگین صفر) مدل می-شود.
در این الگوریتم، تخمین زننده مدل مخفی مارکوف (HMM) بازگشتی، فیلتر کالمن (KF) و الگوریتم بازگشتی ماکزیمم میانگین (EM) ترکیب می شوند. الگوریتم HMM-KF پیشنهادی در این پروژه و روشهای دیگر فیلتر کردن غیر خطی برای حذف تداخل باند باریک (بعنوان مثال فیلتر ACM در مقاله راج و پور [10]) پیچیدگی محاسباتی یکسانی دارند. شبیه سازیها نشان میدهند که با الگوریتم HMM-KF بهبود قابل توجهی در نرخ خطای بیت و افزایش نسبت سیگنال به نویز(SNR) حاصل شده است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14134
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
16پ16پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0