دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بهبود CMRR در تقویت کننده بیوسیگنال (1392) / میرزایی بافتی ، صابر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرزایی بافتی ، صابر، نویسنده
عنوان :بهبود CMRR در تقویت کننده بیوسیگنال
تکرار نام مولف :صابر میرزایی بافتی
سال نشر :1392
صفحه شمار:63ص
شناسه افزوده :اسدپور ، وحید (1355)، استاد راهنما
چکیده :چکیده
در بیوآمپلی فایرها سیگنال بیولوژیکی دریافتی دامنه بسیار ضعیفی دارد و ولتاژ آفست ناشی از ورودی ها و همچنین ناشی از الکترودها به مراتب از دامنه بیوسیگنال بیشتر است.این ولتاژ آفست در مدار ایجاد مشکلمی کند، اگر بهره طبقه اول تقویت کننده را بالا در نظر بگیریم این ولتاژ آفست سبب به اشباع رفتن تقویت کننده می شود لذا نیاز داریم تا ولتاژ آفست را به نوعی حذف کنیم. ضریب حذف مود مشترک زیاد یکی از عوامل مهم در تقویت کننده های سیگنال بیولوژیکی است.
دانستن این نکته که هرگونه تزویج متناوب پسیو که فاقدمسیرجریان به زمین باشدموجب رسیدن به ضریب حذف مود مشترک بی نهایت خواهدشدضروری است،اماعملادرمدارات تزویج متناوب برای بایاس مسیرورودی باید یک مسیرجریان به زمین داشته باشدکه موجب کاهش ضریب فوق خواهدگشت. دراین پایان نامه به بررسی نحوه تاثیر تزویج متناوب برروی ضریب حذف مود مشترک مدارخواهیم پرداخت. بهترین ضریب زمانی به دست می آیدکه گیندیفرانسیلی درطبقه اول متمرکزشود.تکنیک های فراوانی برای حذف این ولتاژ آفست ارایه شده است که هر کدام از آنها دارای معایبی می باشد.از عمده معایب این مدارات کاهش ضریب حذف مود مشترک مدار می باشد.در ادامه انواع مدارات با تزویج اکتیو و پسیو ارائه شده در مقالات و مراجع مختلف، نحوه عملکرد آنها و روابط حاکم بر آنها بررسی می شوند و سعی در بررسی پارامترهای تاثیر گذار در آن را داریم و پس از آن مدار تزویجAC پسیو به کمک یک مدار اسنابر برای جلوگیری از به وجود آمدن مسیر جریان به زمین پیشنهاد شده است و روابط نیزمورد بررسی قرار گرفته است.
مدارات فوق در عمل و با دقت زیاد به کمک آپ امپ فوق کم نویز TLC2274 و بر روی برد متالیزه ساخته شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفتند و نشان داده شد، مدار پیشنهادی بدون مسیر جریان به زمین عملکرد بهتری را نتیجه داده است.
واژه های کلیدی:بیوآمپلی فایر،CMRR، تزویجAC، اسنابر، آفست الکترود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14166
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
52پ52پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0