دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جامعه مهندسان مشاور ایران

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکا (1386)
استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکا (1390)
مجموعه مقالات توسعه شهری (1) (1387)

کاربران آنلاین :0