دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : HT169

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه توسعه راهبردی(استراتژیک) شهری (1388) / براتی ، ناصر (1334 -)، نویسنده
برنامه‌ریزی برای شهر تاریخی سمرقند (1395)
برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری (1382) / پورمحمدی ، محمدرضا (1337 -)
تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی (1388) / پاکزاد ، جهانشاه (1328 -)
تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری (1382) / عزیزی ، محمدمهدی، نویسنده
به سوی یک رنسانس شهری (1392) / انگستان . گروه ضربت شهری
شهرسازی معاصر ایران 92 - 1342 (1396) / کامروا ، محمدعلی (1324 -)
مجموعه مقالات توسعه شهری (1) (1387)

کاربران آنلاین :0