دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : هادی یوسفی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ذخیره و بازیابی اطلاعات (1385) / یوسفی ، هادی، نویسنده
ساختمان داده ها و الگوریتم ها (1384) / یوسفی ، هادی، نویسنده
مدارهای منطقی (1383) / یوسفی ، هادی، نویسنده

کاربران آنلاین :0