دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مرکز نشر پروفسور حسابی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
(نمونه مسایل امتحانی) مدارهای الکتریکی (1376) / عابدی ، مهرداد (1327)، نویسنده
[MAPLEمپل] برای علوم و مهندسی (1378) / رمضانی ، مهدی (1349)، نویسنده
فیلتر و سنتز مدار (1382) / دلیرروی فرد ، رسول، نویسنده
هوش محاسباتی (- 1379) / منهاج ، محمدباقر (1338)، نویسنده

کاربران آنلاین :0