دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، واحد تفرش، مرکز نشر پروفسور حسابی

واقع در: تفرش

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
(نمونه مسایل امتحانی) مدارهای الکتریکی (1376) / عابدی ، مهرداد (1327)، نویسنده

کاربران آنلاین :0