دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : امیر علیخانزاده (1335)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول ساختمان داده ها به زبان C (1377) / هوروویتس ، الیس (1942- م)، نویسنده
بانکداری الکترونیکی (1387) / علیخانزاده ، امیر (1335)، نویسنده
ساختمان‌داده‌ها به زبان‌++C (1384) / هوروویتس ، الیس، نویسنده
سیستمهای بانک اطلاعاتی (1378) / دیت ، - 1941، نویسنده
طراحی الگوریتم‌ها (1379) / هورووتیس ، الیس، نویسنده
فرهنگ کامپیوتر انگلیسی - فارسی (1373) / علیخانزاده ، امیر (1335)، نویسنده
مبانی کامپیوتر و الگوریتم‌ها (1374) / علیخانزاده ، امیر (1335)، نویسنده
مرجع کامل دولت الکترونیکی (1393) / علیخانزاده ، امیر (1335)، نویسنده
واژه‌نامه جامع کامپیوتر (رایانه‌) انگلیسی به‌فارسی (1380) / علیخانزاده ، امیر (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :0