دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : C Date

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آشنایی با سیستم‌های بانک اطلاعاتی (1380) / دیت ، - 1941، نویسنده
سیستمهای بانک اطلاعاتی (1378) / دیت ، - 1941، نویسنده
سیستمهای بانک اطلاعاتی (1379) / دیت ، 1941-، نویسنده
سیستم‌های بانک اطلاعاتی (1390) / دیت ، سی. ج. 1941- م، نویسنده

کاربران آنلاین :0