دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رضا خوش‌کیش (1343)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
کتاب آموزشی OrCAD Capture [اور کد کپچر] در محیط ویندوز (1378) / کرول ، پل، نویسنده
کتاب آموزشی protel 99 (1379) / شرکت پروتل
کتاب آموزشی‌]Word 2000ورد]2000 (1379) / استیل ، هایدی، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Coreldraw 8کورال درا]8 (1377) / کارلینز ، دیوید، نویسنده
کتاب آموزشی‌[CorelDraw 9کورل دراو]9 (1378) / کارلینز ، دیوید، نویسنده
کتاب آموزشی‌[FreeHand 8فریهند 8] در محیط ویندوز و مکینتاش (1377) / هانسلمن ، دوین، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Freehand 9فری هند 9] در محیط ویندوز و مکینتاش (1379) / روم ، تونی، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Photoshop 5.5فتوشاپ /5]5 (1378) / رز ، کارلا، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Pspiceپی اسپایس‌] در محیط ویندوز (1375) / لامی ، رابرت، نویسنده

کاربران آنلاین :0