دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Albert Hosmer Bowker

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آمار مهندسی (1375) / باوکر ، آلبرت هازمر (1919- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0