دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه شهید باهنر (کرمان‌)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
طراحی مخازن زمینی آب (1386) / سلاجقه ، جواد (1334)، نویسنده
مقدمه‌ای بر سیستم‌های کنترل صنعتی‌(کنترل پیوسته‌) (1384) / نوروززاده ، حسین (1339)، نویسنده

کاربران آنلاین :0