دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : واحد تحقیقات و انتشارات

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
[Q Basicکیو بیسیک. کتابهای درسی‌] شماره شناسایی رشته (1380) / مجتمع فنی تهران ; سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
] 3 D Studioتری دی استودیو] (1378) / مجتمع آموزشی و فنی تهران
اصول مهندسی شبکه های کامپیوتری (1378) / مجتمع آموزشی و فنی تهران
الگوریتم و فلوچارت [کتابهای درسی‌] شماره شناسایی رشته 307 تا 1 - 10 - 103 - 301 (1380) / مجتمع آموزشی و فنی تهران ; سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
پرسشهای چهارگزینه‌ای زبان انگلیسی (کاردانی به کارشناسی ناپیوسته) (1380) / مجتمع آموزشی و فنی تهران
پرسشهای چهارگزینه‌ای مدارهای الکتریکی (1379) / مجتمع فنی تهران

کاربران آنلاین :0