دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Jack E Kemmerly

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Engineering circuit analysis (c1978) / Hayt ، William Hart (1920)، نویسنده
تحلیل مهندسی مدار (1386) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده
تحلیل مهندسی مدار (1392) / هیت ، ویلیام هارت (1920)، نویسنده

کاربران آنلاین :0