دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی میرعشقی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح کامل مسایل مبانی الکترونیک (1386) / همایونی ، احسان، نویسنده
حل تشریحی تمام مسائل کتاب مبانی الکترونیک (1384) / بهنام ، سیامک (1343)، نویسنده
مبانی الکترونیک (1383) / میرعشقی ، علی، نویسنده
مبانی الکترونیک (1372) / میرعشقی ، علی، نویسنده

کاربران آنلاین :0